کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم درمانگاه جوادالائمه افسریه

برنامه پزشکان

دکتر شیرخانلو

روز های حضور : دوشنبه

زمان حضور : 10 صبح

رزرو نوبت

 

 

 

 

 

 

 

 

روز های حضور : چهارشنبه

زمان حضور : 11 صبح

رزرو نوبت

 

 

 

 

 

 

 

 

روز های حضور : چهارشنبه

زمان حضور : 2 بعد از ظهر

رزرو نوبت

 

 

 

 

 

 

 

 

روز های حضور : سه شنبه

زمان حضور : 12:30 ظهر

رزرو نوبت

 

 

 

 

 

 

 

 

روز های حضور : یکشنبه

زمان حضور : 9:30 صبح

رزرو نوبت

دکتر موسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

روز های حضور : دوشنبه

زمان حضور : 4 بعد از ظهر

رزرو نوبت

دکتر ادیبی

روز های حضور : شنبه

زمان حضور : 12:30 ظهر

رزرو نوبت

 

 

 

 

 

 

 

 

روز های حضور : دوشنبه

زمان حضور : 2 بعد از ظهر

رزرو نوبت

 

 

 

 

 

 

 

 

روز های حضور : پنج شنبه

زمان حضور : 10 صبح

رزرو نوبت