کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم درمانگاه جوادالائمه افسریه

دستگاه A-Scan

دستگاه A-Scan
1395-11-10

از امواج سونوگرافی us با طول موجهای ۸ تا ۱۲ mhz برای شناسایی فواصل خطی و امپلیتود امواج بازتاب شده برای ارزیابی بافتهای چشمی و اربیت استفاده میکنند .

a scan برای اندازه گیری و شناسایی محتویات بافتها  – بر اساس منحنی باز تاب – مفید است .

+ تمام دستگاه های a scan استاندارد نیستند .

کاربرد :

– اندازه گیری طول محوری گلوب- که این اطلاعات برای سنجش قدرت  IOL ضروری است .

از طول محوری گلوب برای شناسایی اختلالاتی چون میکروافتالمی و نان افتالموس و گلوکوم مادر زادی استفاده میکنند .

– شناسایی خصوصیات اکوژنیک توده های داخل گلوب

– A Scan اختصاصی میتواند برای پاکیومتری به کار برده شود .

+ زمانیکه A scan برای تعیین IOL به کار میرود باید هر دو چشم را کنترل کنید .هردوچشم باید ۰٫۲ میلیمتر باهم اختلاف داشته باشند .

+ قله ها با خطوط پایه باید زاویه ی ۹۰ درجه داشته باشند .

+قبل از A SCAN یا ۳۰ دقیقه بعد از آن کراتومتری انجام شود .

ارسال شده در پاراکلینیک