کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم درمانگاه جوادالائمه افسریه

پاراکلینیک


دستگاه A-Scan
1395-11-10

از امواج سونوگرافی us با طول موجهای ۸ تا ۱۲ mhz برای شناسایی فواصل خطی و امپلیتود امواج بازتاب شده برای ارزیابی بافتهای چشمی و اربیت استفاده میکنند .

a scan برای اندازه گیری و شناسایی محتویات بافتها  – بر اساس منحنی باز تاب – مفید است .

+ تمام دستگاه های a scan استاندارد نیستند .

3635

ارسال شده در پاراکلینیک

دستگاه OCT
1395-10-18

Optical Coherence Tomography
O.C.T

با پیشرفته شدن سیستم های نرم افزاری وتکنیک های تشخیصی در بیماریها ، این پیشرفت در زمینه چشم پزشکی نیز چشم گیر می باشد و نمونه آن دستگاه O.C.T است که کار آن مقطع برداری از قسمتهای مختلف چشم ( قرنیه و شبکیه ) می باشد

3316

ارسال شده در پاراکلینیک