کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم درمانگاه جوادالائمه افسریه

اپتومتری

اپتومتری
اپتومتری

اپتومتری

واژه انگلیسی : optometry
یک قسمت از معاینات کامل (چند قسمتی ) چشم محسوب میشود . و شامل اخذ تاریخچه وضعیت بیمارسنجش حدت بینایی ، ارزیابی ریفرکشن ، دید دو چشمی ، تطابق ، حرکات چشمی ،دید رنگ ، غربالگری و ارزیابی داده ها می باشد به عبارت دیگر اپتومتری بررسی دید و ساختارهای مربوط به آن است
برای کشف اخلالات بینایی و تجویز عدسی های مناسب یا دیگر وسایل کمک کننده به بینایی یا تمرینات چشمی برای جبران کاستی های دید :
شرح وظایف :
1. اخذ case history و ثبت آن
2. بررسی نارسایی های بینائی بزرگسالان و کودکان –تجویز نمره عینک جهت رفع عیوب انکساری
3. بررسی و تشخیص نارسائی های اختلالات دید دو چشمی
4. درمان غیر جراحی فیکسیشن های غیر طبیعی و آمبلیوپ تراپی (تنبلی چشم)
5. انجام تست های تشخیصی بیماری های بخش قدامی چشم نظیر گلوکوم (آب سیاه) و کاتاراکت و افتالموسکوپی جهت ارجاء به همکاران متخصص چشم
6. تمرینات اورتوپتیک در اختلالات حرکتی و اندازه گیری میدان بینایی
7. انجام تستهای بیو متری،اکو اسکن ، پاکی متری ، o.c.t ، پنتاکم ، آنژیوگرافی و…
8. تجویز و ارائه کنتاکت لنز